Jeugdwerkloosheid, wat is de toekomst voor jongeren?

Jeugdwerkloosheid ook zijn deel?

Jeugdwerkloosheid ook zijn deel?

Jeugdwerkloosheid is een groot probleem. Wordt Hikikomori, een fenomeen dat verband houdt met de jeugdwerkloosheid, behalve in Japan ook in Europa een begrip? (Hikikomori is een Japans fenomeen waarbij een persoon, meestal een jonge werkloze, zich sociaal volledig terugtrekt. Jeugdwerkloosheid is een reden dat mensen zich terugtrekken.)

Onderzoeksbureau McKinsey stelt dat in EOCD- landen, landen die zijn aangesloten bij The Organisation for Economic Co-operation and Development, meer dan 1 op de 8 jongeren van 15 tot 24 jaar werkloos zijn of zonder opleiding dan wel training zijn. De International Labour Organization schat dat er wereldwijd 75 miljoen jonge mensen werkloos zijn. Dit betekent niet alleen een enorm verlies aan ongebruikt talent maar mogelijk ook een bron van sociale onrust en persoonlijke onvrede. Deze jeugdwerkloosheid is een van de grootste problemen van de huidige crisis.

Tegelijkertijd is er een tekort aan jonge mensen met specifieke beroepsvaardigheden.
Het McKinsey Global Institute schat dat in 2020 er een globaal tekort zal zijn
van 85 miljoen hoog en gemiddeld-opgeleide jongeren. Van de bedrijven die deelnamen aan het onderzoek, gaf 27% aan hun vacature niet in te kunnen vullen wegens gebrek aan geschikte werknemers. Jeugdwerkloosheid volgt voor een deel op de economische crisis, maar is ook te wijten dat jongeren verkeerd worden opgeleid en dat er geen geld is om hen met een goede training om te scholen.

Een meer realistische kijk op de mogelijkheden op een baan na een afgeronde studie, betere voorlichting en wellicht kwalitatief betere opleidingen lijken van belang maar wie is hier verantwoordelijk voor? Minder van de helft van de jongeren die deelnamen aan het onderzoek gaf aan een studie te kiezen waarmee de kans op een baan groot is. Maar hoe kiest dan de meerderheid van de jongeren, waarop baseren zij hun keuze en in welke mate is een jongere hiervoor zelf verantwoordelijk? Zonder goede propaganda blijft we wel nog enige tijd met jeugdwerkloosheid zitten.

Jeugdwerkloosheid geen probleem

Wanneer we de groep jongeren die minder serieus bezig lijken te zijn met studie (doorgaans diegene die bij falen beweren; het heeft nooit aan mij gelegen, het ligt nu aan de slechte opleiding en straks aan de slechte arbeidsmarkt, werkgever, economie, mijn opvoeding en zo verder) even vergeten en kijken naar diegene die wel zijn persoonlijke verantwoordelijkheid neemt, weloverwogen keuzes maakt na uitvoerig onderzoek en overleg, minimale studieschulden maakt en uiteindelijk na een studie een baan vindt die bij hem past, dan lijkt het voor de hand te liggen dat de persoonlijke vaardigheden die hiervoor nodig zijn, constanter aanwezig zijn dan bij de falende groep studenten. Jeugdwerkloosheid is niet een even groot probleem voor iedereen. De meeste jongeren hebben geen last van de jeugdwerkloosheid.

Uit PISA (Programme for International Student Assessment)onderzoek blijkt dat het Nederlandse onderwijssysteem buitengewoon succesvol is in de begeleiding van zwakkere en gemiddelde leerlingen. Daarnaast is het helaas zo dat juist de betere leerlingen het in andere landen beter doen. Onze beste leerlingen presteren minder goed dan je op grond van hun capaciteiten zou verwachten.
Hiermee lijkt de eigen verantwoordelijkheid van de student om zijn talenten optimaal te ontwikkelen en te benutten door de juiste studiekeuze te maken, van groter belang te zijn dan ooit.

Effectief zelf nadenken door een goed gebruik van je brein lijkt één van de belangrijke vaardigheden waarmee betere persoonlijke keuzes gemaakt kunnen worden. Een NLP handleiding voor het gebruik van je brein is een goede stap. Door meer inzicht in jouw persoonlijkheidstype ontdek je niet alleen hoe je bepaalde valkuilen kunt herkennen, er in vallen zou dan dom zijn, maar vooral hoe je jouw talent kunt ontdekken, ontplooien en uiteindelijk inzetten op een zo effectief en plezierig mogelijke manier.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized op door .

Over Cindy Janssen

Mijn naam is Cindy Janssen en ik ben 48 jaar. Door verslavingsproblematiek in mijn directe omgeving liepen er veel zaken in mijn leven en dat van mijn dierbaren anders dan ik wilde. Zelf leek ik een groot schuldgevoel niet los te kunnen laten. Ik voelde mij slecht en had niet het zelfvertrouwen wat nodig was om, ná de geboorte van mijn jongste kind, opnieuw op zoek te gaan naar een baan. Dat is nu 12 jaar geleden.

Wel heb ik vrijwilligerswerk gedaan. In de reguliere gezondheidszorg kwam ik niet veel verder dan dat mij vooral werd verteld dat ik een negatief zelfbeeld had. Via een vriendin kwam ik in 2004 ik in aanraking met NLP en hypnose waardoor er een belangrijke verandering ontstond in het leven van mij en mijn dierbaren. Na enkele NLP- sessies lukte mij het niet meer om de diepe smart van een schuldgevoel te voelen wat teveel jaren van mijn leven behoorlijk in de weg had gezeten. Maar ineens zonder schuldgevoel leven was wennen, hoe raar dat ook klinkt. Omdat NLP me al veel goeds had gebracht en het mijn sterke interesse had, ben ik mij gaan verdiepen middels NLPzelfhulp. NLP spreekt mij erg aan omdat het staat voor een pragmatische benadering van snel te realiseren oplossingen zonder graafwerk in je verleden.

Nu, bijna 10 jaar later wil ik weer actief gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Per toeval kwam ik terecht bij het project Hoera, werkloos! Na een kritische studie naar filosoof/ NLPcoach Joost van der Leij - er zijn helaas nogal wat slechte NLP coaches in Nederland-, enkele van zijn boeken gelezen te hebben en zijn video’s te bekijken, kon ik niet anders dan besluiten mee te doen aan zijn project Hoera, werkloos! Door hieraan deel te nemen wil ik inzicht krijgen in mijn mogelijkheden, beperkingen, ontdekken waar mijn kwaliteiten liggen en hoe ik die verder kan ontplooien om terug te komen op de arbeidsmarkt. Tijd voor uitdagingen, verandering, onderzoek maar vooral actie in samenwerking met TIOUW en kijken naar de toekomst, mijn toekomst.