Nucleaire oorlog in het Midden-Oosten

Nucleaire oorlog dreiging

Nucleaire oorlog dreiging

De dreiging van nucleaire oorlog wordt steeds concreter nu niet alleen Iran met een nucleaire oorlog dreigt, maar Saudi Arabië ook een nucleaire oorlog wil kunnen beginnen. Eerder dit jaar kondigde voormalig ambassadeur in Washington Prins Bandar aan dat het koninkrijk Saoedi Arabië zich verder distantieert van de VS. Saoedi Arabië heeft met het het ondertekenen van het non-proliferatieverdag uiting gegeven aan de wens mee te werken aan een kernwapenvrij Midden-Oosten. Tegelijkertijd heeft het koninkrijk een aanbod van de VN om deel te nemen aan de VN-veiligheidsraad, afgwezen. Eerder dit jaar heeft een vooraanstaande vertegenwoordiger van de NATO geconstateerd dat in Pakistan gemaakte nucleaire wapens, klaar zijn voor levering aan Saoedi Arabië. Riyad, de hoofdstad van Saoedi Arabië hekelt de diplomatieke adempauze met Amerika en vreest dat het beperken van het nucleaire programma niet doeltreffend zal zijn voor de Islamistische Republiek.

Volgens geruchten heeft Pakistan recentelijk mobiele ballistische raketten geleverd aan Saoedi Arabië. Het zou gaan over onderdelen die gemonteerd kunnen worden op moderne raketsytemen.
Pakistan zou moeten afzien van Amerikaanse ondersteuning en wereldleningen in ruil voor de vriendschappelijke verhouding met Saoedi Arabië. Het Pakistaanse ministerie van buitenlandse zaken zou het verhaal volgens BBC Newsnight afgedaan hebben als “speculatief en ongegrond”. Saoedi Arabië zou de volledige controle willen hebben over het nucleaire programma, zeker in deze tijd van verslechterde verhoudingen met Iran. De Saoedi’s hadden al moeite met de verwijdering van Saddam Hoessein en waren ontevreden over het Amerikaanse beleid inzake Israël. Het motief van Saoedi Arabië om Amerika af te schrikken met betrekking tot Iran, wordt uiteraard door Israël gedeeld.

Volgens de Iraëlische Amos Yadlin is de dreiging van Saoedi Arabië, in tegenstelling tot andere potentiële dreigingen, erg geloofwaardig. Pakistaanse diplomaten stelden tijdens de Amerikaanse missie in 2007 in Riyad volgens de bron Wikileaks dat het logisch was dat de Saoedi’s als “de fysieke beschermer van de Arabische wereld” op zoek moesten naar nucleaire wapens. Saoedische prinsen en ambtenaren waarschuwden aan het einde van dat decennium over hun voornemen om nucleaire wapens te verwerven als Iran dat ook zou doen. “Het zou volledig onacceptabel zijn als Iran wél en het Koninkrijk Arabië geen nucleaire wapens zou hebben.Defensie’s nieuwsverspreider Jane’s meldde het bestaan van een geheime middellangeafstandsraket basis ongeveer 200 km zuidwesten van Riyad.

Generaal-Majoor Hassan Feroz Khan schreef dat de bezoeken aan Pakistaanse atomaire laboratoria geen bewijs waren voor een overeenkomst tussen de twee landen hoewel hij tegelijkertijd beweerde dat de geleverde financieële steun aan Pakistan de doorgang van een nucleair programma wel mogelijk maakten.
De Saoedische minister van buitenlandse zaken heeft benadrukt dat het gebrek aan internationale actie de “dreiging van een tijdbom niet onschadelijk kan maken door om de zaken heen te draaien.”

Nucleaire oorlog is geen pretje

Wanneer we bedenken dat een nucleaire oorlog een definitief einde kan betekenen voor de menselijke beschaving, lijkt het voor de hand te liggen dat pleiten voor een mondiale nucleaire ontwapening de enige zinvolle mogelijkheid is. Maar zolang het overgrote deel van de mensheid zich nog geen of maar nauwelijks een voorstelling kan maken van een beschaving op andere planeten, blijft het voor ons als individu van belang om de tijd die we nog hebben op onze planeet zo aangenaam en zinvol mogelijk door te komen, ongeacht de scenario’s die ons wel of niet te wachten staan. Als we naar de tijdslijn kijken waarin verschillende generaties ná ons nog kunnen profiteren van reeds door onze generatie opgedane NLP kennis over hoe we op een prettige manier, vrij van angsten maar zinvol kunnen leven ondanks mondiale dreigingen dan kunnen we niet anders dan ons realiseren dat een domino- effect van positieve verandering een kentering doet ontstaan waardoor ook wereldleiders op een dieper saamhorigheidsniveau met bewustzijn van een helder algemeen belang met elkaar zullen communiceren. Met het op wereldniveau praktiseren en doorgeven van de juiste NLP en hypnose communicatie-technieken, is ontwapening in de ruimste zin van het woord, wellicht dichterbij dan we denken.
Een nucleaire oorlog in het Midden-Oosten en zelfs de politieke spanningen hierover zullen grote gevolgen hebben voor de rest van de wereldeconomie met een nog grotere werkloosheid dan nu het geval is. Met het project Hoera, werkloos! lijkt Joost van der Leij in te spelen op de mogelijkheden die zich voordoen tijdens en ná de periode van grote werkloosheid. Werkloosheid professioneel aanpakken op de manier die wordt beschreven in het boek Hoera, werkloos!. Kansen voor iedereen om de regie over zijn of haar welbevinden zelf te bepalen ongeacht de omstandigheden.

Hoe groter de groep mensen die NLP toepassen, hoe sneller de positieve effecten hiervan wereldwijd kunnen beklijven. De groep mensen die NLP praktiseert blijft groeien. Wanneer jij wil weten of NLP voor jou een goede manier is om werkloosheid professioneel aan te pakken, vraag dan het gratis rapport “voel je goed als werkloze” aan.

Meer informatie over de mogelijkheid van een nucleaire oorlog in het Midden Oosten vind je bij onze bron.

Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized op door .

Over Cindy Janssen

Mijn naam is Cindy Janssen en ik ben 48 jaar. Door verslavingsproblematiek in mijn directe omgeving liepen er veel zaken in mijn leven en dat van mijn dierbaren anders dan ik wilde. Zelf leek ik een groot schuldgevoel niet los te kunnen laten. Ik voelde mij slecht en had niet het zelfvertrouwen wat nodig was om, ná de geboorte van mijn jongste kind, opnieuw op zoek te gaan naar een baan. Dat is nu 12 jaar geleden.

Wel heb ik vrijwilligerswerk gedaan. In de reguliere gezondheidszorg kwam ik niet veel verder dan dat mij vooral werd verteld dat ik een negatief zelfbeeld had. Via een vriendin kwam ik in 2004 ik in aanraking met NLP en hypnose waardoor er een belangrijke verandering ontstond in het leven van mij en mijn dierbaren. Na enkele NLP- sessies lukte mij het niet meer om de diepe smart van een schuldgevoel te voelen wat teveel jaren van mijn leven behoorlijk in de weg had gezeten. Maar ineens zonder schuldgevoel leven was wennen, hoe raar dat ook klinkt. Omdat NLP me al veel goeds had gebracht en het mijn sterke interesse had, ben ik mij gaan verdiepen middels NLPzelfhulp. NLP spreekt mij erg aan omdat het staat voor een pragmatische benadering van snel te realiseren oplossingen zonder graafwerk in je verleden.

Nu, bijna 10 jaar later wil ik weer actief gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Per toeval kwam ik terecht bij het project Hoera, werkloos! Na een kritische studie naar filosoof/ NLPcoach Joost van der Leij - er zijn helaas nogal wat slechte NLP coaches in Nederland-, enkele van zijn boeken gelezen te hebben en zijn video’s te bekijken, kon ik niet anders dan besluiten mee te doen aan zijn project Hoera, werkloos! Door hieraan deel te nemen wil ik inzicht krijgen in mijn mogelijkheden, beperkingen, ontdekken waar mijn kwaliteiten liggen en hoe ik die verder kan ontplooien om terug te komen op de arbeidsmarkt. Tijd voor uitdagingen, verandering, onderzoek maar vooral actie in samenwerking met TIOUW en kijken naar de toekomst, mijn toekomst.