De macht van China

Waar leidt de macht van China toe?

Waar leidt de macht van China toe?

De macht van China is een van de thema’s op Hoera, werkloos! Dit omdat het verband houdt met de huidige economische crisis en hoe dit soort grote wereldwijde crises pas worden opgelost door een wereldoorlog. Vandaar dat we ernstig rekening houden met het uitbreken van grote oorlogen waar we hier in Nederland ook onder lijden. Een van de andere achterliggende redenen is dat er nog nooit zoveel macht zich van het ene land naar het andere land heeft verplaatst als nu bij de macht van China.
Lees verder

Stemmen kopen in Nederland van 90% van het electoraat

Stemmen kopen is voor politici de normaalste zaak van de wereld. Een van de redenen van de aanhoudende slechte stemming in Nederland ligt eraan dat politici doen alsof er wordt bezuinigd terwijl ze bezig zijn met stemmen kopen. Er vinden geen bezuingingen plaats omdat politici onmogelijk in staat zijn om te bezuinigen. Bezuinigen kan namelijk alleen maar ten koste gaan van het enige dat politic werkelijk interesseert en dat is het pluche. om op het pluche te blijven is het stemmen kopen nodig. De reden dat de overheid zoveel belasting heft en zoveel geld uitgeeft is namelijk dat zij de stemmen kopen van de kiezers.

Democratie is altijd maar een tijdelijke vorm van bestuur. Zodra de meerderheid doorheeft dat zij zichzelf gratis geld kan toebedelen door op die partijen te stemmen die gratis geld beloven, gaat de toko als vanzelf failliet. – Aforismen van Joost #116

Lees verder

Crisis nieuws

Omdat het voor werklozen van groot belang is hoe het met de crisis gaat, vind je hier al het crisis gerelateerde nieuws dat van belang is. Dat wil zeggen geen berichten over de machteloze acties van politici, maar bruikbare informatie over de economie en oorlogsdreiging maar ook positief nieuws over nieuwe kansen zoals bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of de biomedische revolutie.