Stemmen kopen in Nederland van 90% van het electoraat

Stemmen kopen is voor politici de normaalste zaak van de wereld. Een van de redenen van de aanhoudende slechte stemming in Nederland ligt eraan dat politici doen alsof er wordt bezuinigd terwijl ze bezig zijn met stemmen kopen. Er vinden geen bezuingingen plaats omdat politici onmogelijk in staat zijn om te bezuinigen. Bezuinigen kan namelijk alleen maar ten koste gaan van het enige dat politic werkelijk interesseert en dat is het pluche. om op het pluche te blijven is het stemmen kopen nodig. De reden dat de overheid zoveel belasting heft en zoveel geld uitgeeft is namelijk dat zij de stemmen kopen van de kiezers.

Democratie is altijd maar een tijdelijke vorm van bestuur. Zodra de meerderheid doorheeft dat zij zichzelf gratis geld kan toebedelen door op die partijen te stemmen die gratis geld beloven, gaat de toko als vanzelf failliet. – Aforismen van Joost #116

Stemmen kopen nu het nog kan

Stemmen kopen is politici de afgelopen jaren prima afgegaan. Want wat blijkt? Op het ogenblik wordt van 90% van de huishoudens hun stem gekocht. Nog maar 10% van Nederland is onafhankelijk. Dat wil zeggen dat er nog geen politicus is die heeft bedacht hoe je hun stem kan kopen. Het is een vreemd proces: we heffen belastingen op de mensen die werken zodat we hun stem kunnen kopen en die van mensen zonder werk.

Stemmen kopen nu het nog kan.

Stemmen kopen nu het nog kan.

Maar dit gaat veranderen. Aan het stemmen kopen komt een einde. Want zoals in het boek “Hoera, werkloos!” nader wordt beschreven is er in Europa afgesproken dat vanaf 2017 er geen begrotingstekort meer mag zijn. Geen 3% tekort, maar hooguit -0,5% tekort. Dan is het afgelopen met stemmen kopen. Hoewel politic hun best doen deze afspraak geheim te houden zie je het terug in alle verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen die allemaal in 2017 opeens een tekort van maximaal -0,5% laten zien. Alleen worden vanwege het stemmen kopen alle bezuinigingen uitgesteld zodat we in 2016 een enorme klap krijgen als er geen tijd meer is om orde op zaken te stellen uit te stellen.