Vacatures

Op het ogenblik hebben we een aantal vacatures voor de positie van: Blogger.

Er is geen sprake van een formele werkgever. Het enige dat je doet is bloggen op www.hoerawerkloos.nl Dit alles om te voorkomen dat er problemen ontstaan met eventuele uitkeringsinstanties. Gelukkig valt bloggen onder de vrijheid van meningsuiting en dat betekent dat je altijd het recht hebt om een artikel te schrijven.

De artikelen die publiceerbaar zijn op www.hoerawerkloos.nl dienen in brede zin over de crisis te gaan en dan relevant nieuws te zijn. Als ik vandaag naar de Telegraaf, de Volkskracht en het NRC kijk dan is bij geen van drie enig relevant nieuws over de crisis te vinden en dat terwijl dit de grootste crisis is (in termen van verdwenen kapitaal) die de mensheid ooit heeft meegemaakt.

Concreet betekent dit dat we mensen uitnodigen om te solliciteren naar de positie van blogger op www.hoerawerkloos.nl Dit solliciteren zelf is reeds een goede oefening waar je altijd feedback op krijgt. Bij de sollicitatie is het goed om te doen alsof je bij TIOUW.com BV solliciteert. Je kan dus alle informatie van www.tiouw.nl gebruiken.

Word je blogger op www.hoerawerkloos.nl dan zoek je een onderwerp uit om over te schrijven. Dan bespreken we of dit een relevant nieuws onderwerp is en wat de insteek wordt. Worden we het daar over eens dan schrijf je daarna het artikel. Daar krijg je dan weer feedback op. Eventueel herschrijf je het dan net zolang totdat er een goed artikel ontstaat. Op die manier leer je een waardevolle vaardigheid op doen, namelijk: goed schrijven! En je artikel helpt natuurlijk andere werklozen. Eventueel met tips, maar inzicht in hoe de situatie werkelijk is helpt mensen ook verder.

Verder krijg je als blogger een profielpagina met daarop een formulier waar mensen het gratis rapport “Voel je goed als werkloze” op kunnen vragen.

Met je activiteiten verdien je punten en met die punten kan je trainingen volgen. In overleg kunnen we in principe overal punten voor geven, maar in de praktijk zal dat vooral zijn voor a) het aantal likes dat je artikel krijgt en b) het aantal mensen dat het gratis rapport opvraagt. Het gaat nu nog om een beta test. We dienen namelijk eerst te testen of er genoeg interesse hiervoor is en hoeveel mensen vervolgens gratis de NLP opleiding volgen. Er zijn allerlei scenario’s denkbaar waarbij een en ander dient te worden aangepast omdat het of niet goed genoeg loopt of juist te hard gaat. Dat zullen we dan uiteraard doen.